Stipendium och Donationer

 

SWEA MN anordnar under året olika fundraisers. Intäkterna går framförallt till bekostnad av vårt årliga stipendium.


SWEA MINNESOTA STIPENDIUM
Varje år delar SWEA Minnesota ut ett stipendium på $1000. Stipendiet delas traditionellt ut i samband med vårt Midsommarfirande i mitten av juni. Stipendiet är tänkt att gå till en person som är mellan 12-100 år gammal, företrädesvis bor i Minnesota och som har för avsikt att studera det svenska språket eller andra för Sverige relevanta ämnen; till exempel kultur, historia eller litteratur.


DONATIONER
I tillägg till det årliga stipendiet ger vi i mån av medel även donationer till personer, grupper eller projekt som har anknytning till SWEAs syften och ändamål. SWEA MN har till exempel tidigare donerat:

  • $500 till “Lilla Spelmanslaget”, en grupp unga folkmusikmusikanter (2007)
  • $1,000 till Nationalmuseum i Stockholm med anledning av SWEAs jubileumsprojekt (2009)
  • $2,000 till SWEA Internationals insamling för sponsring av World Scout Jamboree, som hölls i Sverige i augusti 2011

SWEA MN har också donerat ett antal svenska barnböcker till:

  • Barnavdelningen på Children’s Hospital Mpls/St Paul (2009)
  • Rochester Montessori School och St. Croix Preparatory Academy, Stillwater (2019)
  • Svenska Skolan, American Swedish Institute, Minneapolis (2020)