SWEA i Korthet

 

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning. Idag har SWEA cirka 7 500 medlemmar i 78 lokalföreningar i 34 länder på fem kontinenter. Föreningen startades av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979. Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.