SWEA MN Scholarship

SWEA Minnesotas Stipendium

Varje år delar SWEA Minnesota ut ett stipendium på $1000. Stipendiet ska gå till en person som är 12 – 100 år gammal, bor i Minnesota, och som har för avsikt att studera det svenska språket eller andra för Sverige relevanta ämnen, t.ex. kultur, historia eller litteratur. Resultatet presenteras i en skriftlig rapport inom tre månader efter att arbetet är slutfört, och arbetet förväntas slutföras inom nio månader från det att stipendiaten har tilldelats stipendiet. Presentation av rapporten bör ske i samband med ett av SWEAs månadsmöten året därpå och helst personligen.

Stipendiet kan sökas genom att du skickar en uppsats (minst 300 ord) som berättar om dig själv samt vad stipendiet är tänkt att användas till. Glöm inte att ange namn, ålder, adress, telefon, e-post samt nationalitet. SWEA Minnesota-medlemmar och deras släktingar kan inte söka stipendiet.

Sista ansökningsdag för SWEA Minnesotas stipendium är 1 juni 2021. Samtliga sökande kommer att meddelas skriftligen om tilldelning senast den 20 juni, 2021.

För mer information om stipendiet, kontakta SWEA Minnesota via e-post: minnesota(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

 

SWEA Minnesota Scholarship

Each year, SWEA Minnesota awards a scholarship of $1,000. Anyone between the age of 12 and 100 is eligible to apply. The applicant should live in Minnesota and plan to study the Swedish language or another subject relevant to Sweden, such as culture, history or literature. The project’s outcome is to be presented in a written report within three months of completion of the studies, and the studies should be completed within nine months of the scholarship award date. Presentation of the report will take place at one of SWEAs monthly meetings the following year and preferably in person.

To apply, submit an essay (at least 300 words) with information about yourself, your project, and what you plan to accomplish with the scholarship funds. Please include your name, age, address, phone number, e-mail and nationality. Members of SWEA Minnesota and their relatives are not eligible for this scholarship.

Last date to apply for the next SWEA Minnesota Scholarship will be June 1, 2021. All applicants will be notified of the outcome in writing by June 20, 2021.

For more information about the scholarship, please send an email to SWEA Minnesota at: minnesota(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org">minnesota(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Tidigare års stipendiater / Previous scholarship winners