SWEA Minnesotas Stipendiater

Här presenterar vi de senaste årens stipendiater:

SWEA Minnesotas Stipendiat 2019

Ingela Eilert Haaland är svensklärare för både barn och vuxna på American Swedish Institute (ASI). Hon är också medlem i ASI:s spelmanslag, som spelar traditionell svensk folkmusik med ursprung i Dalarna. Ingela ville gärna överföra sina kunskaper om svensk folkmusik till den yngre generationen och startade därför ett Lilla Lag, som består av unga musiker. Ingela fick stipendiet för att utveckla sina undervisningsmetoder i folkmusik för ASI’s unga spelmän och under sommaren 2019 deltog hon i musikpedagogkurser i Sverige samt fick privatlektioner av kända musikpedagoger or riksspelmän. Du kan läsa mer om Lilla Laget här.

SWEA Minnesotas Stipendiat 2018

Brad Harmon tog examen vid University of Minnesota med skandinaviska studier som huvudämne. Stipendiet möjliggjorde för Brad att åka till Stockholm under sommaren 2018 för att gå en avancerad svenskakurs samt besöka Kungliga Biblioteket för sin arkivforskning. Han deltog även i en kurs på Billströmska folkhögskolan på Tjörn för svensklärare som inte har svenska som modersmål. Han läser numera mastersprogrammet i skandinavisk litteratur på University of Washington där han även undervisar i svenska.

SWEA Minnesotas Stipendiat 2017

20017 års Stipendiat heter Signe Fluegel-Svensson. Hon kommer från Blekinge och har bott i Minnesota i många år. Signe är mycket aktiv i Gammelgården i Scandia, MN, där hon bl.a. undervisar i svenska. På somrarna undervisar hon även på det svenska språklägret Sjölunden. Signe sjunger också i en kör som turnerade till flera platser i både Sverige och Norge under sommaren 2017. Så Signe använde stipendiepengarna till körresan. Hon hade inte varit tillbaka till Sverige på drygt 30, år så det här var stort för henne!