Minnesota

SWEA Minnesota

Välkommen!

Vänskap, gemenskap, samhörighet

SWEA Minnesota är en förening för svensktalande kvinnor som bor i Minnesota under längre eller kortare tid. Vi hoppas att alla svenskor som bor i Minnesota eller som funderar på att flytta hit, kan ha nytta av denna sida och lära sig mera om att leva och bo i Minnesota samt hur SWEA och vår fina svenska gemenskap kan hjälpa dig och din familj. Här finner du information om SWEAs ändamål och verksamhet; vad vi gör inom SWEA Minnesota samt hur du kan bli medlem.

Om SWEA Minnesota

SWEA kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk! SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

Välkommen till SWEA Minnesota!
Tina Burtus
Ordförande i SWEA Minnesota